Triết lý kinh doanh

  1. Tuân thủ pháp luật – hiệu quả cho người tiêu dùng.
  2. Con người mới – ý tưởng mới – hành động mới – sản phẩm mới.
  3. Không có việc gì nhỏ – Không có việc gì là không thể – Không bao giờ hài lòng với chính mình.
  4. Hạnh phúc khi hỗ trợ được cho khách hàng, giúp được cho nông dân.
  5. Xây dựng Hợp Trí với chiến lược đặc thù – Sẵn sàng hoạt động kinh doanh với áp lực cao.
  6. Lịch sự, tận tâm với khách hàng là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của nhân viên Hợp Trí.

 

 

ShakeHand

Người đại diện: ĐẶNG HỒNG HẢI.

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0303015573.

Ngày cấp lần đầu: 08/08/2003, thay đổi lần 21 ngày 10/07/2015.

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

DaThongBao

hoptri logo white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

Lô B14, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh

Email: info@hoptri.com - Fax: (028) 3873 4117

ĐT: (028) 3873 4115 || (028) 3873 4116

www.hoptri.com